Jesteś tutaj

Tytuły naukowe uzyskane w Klinice

Stopnie i tytuły naukowe uzyskane w Klinice

Doktoraty:

Ewa Biró (1979)
Teresa Serwecińska (1981)
Krzysztof Mazurek (1981)
Barbara Lubiszewska (1982)
Olga Sczaniecka (1983)
Edmund Szczepańczyk (1988)
Artur Mamcarz (1988)
Wojciech Braksator (1989)
Jarosław Król (1989)
Witold Pikto-Pietkiewicz (1989)
Krzysztof Makowiecki (1989)
Marek Kuch (1990)
Marcin Walter (1990)
Jacek Sawicki (1992)
Włodzimierz Mojkowski (1992)
Jacek Gessek (1996)
Iwonna Grzywanowska-Łaniewska (1996)
Agnieszka Raczkowska-Moszczeńska (1998)
Joanna Syska-Sumińska (2000)
Andrzej Światowiec (2000)
Iwona Cąpała-Szczurko (2001)
Patryk Krzyżak (2004)
Marek Chmielewski (2004)
Wojciech Krzyżanowski (2005)
Karol Wrzosek (2006)
Maciej Janiszewski (2009)
Liliana Kostana (2010)
Magdalena Rostek (2010)
Adrian Lewandowski (2010)
Wojciech Król (2011)
Piotr Pietras (2011)
Ewa Wujek-Krajewska (2012)
Anna Szymańska (2012)
Cezary Goławski (2013)
Magdalena Gałecka-Nowak (2013)
Ilona Jędrzejewska (2013)
Wioletta Dyrla (2014)
Włodziemierz Gierlak (2015)
Marcin Modzelewski (2015)

Habilitacje:

Wojciech Łada (1983)

Kazimierz Wrześniewski (1990)

Marek Kuch (2001)

Artur Mamcarz (2001)

Wojciech Braksator (2011)

Profesury:

Jerzy Kuch (1983)

Mirosław Dłużniewski (1995)

Marek Kuch (2014)