Jesteś tutaj

Działalność naukowa

Tematyka badań naukowych prowadzonych w Klinice obejmuje:

 • przewlekłą niewydolność serca/pozawałową niewydolność serca
 • nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia rytmu serca
 • nieinwazyjne badania diagnostyczne: echo- i elektrokardiografię oraz 

badania obciążeniowe

  • kardiologię sportową
  • kardiologię inwazyjną
  • microRNA w chorobach serca i chorobach współistniejących

Aktualnie prowadzone przez Zespół Kliniki badania naukowe:

 • cytokiny prozapalne w niewydolności serca, cukrzycy i chorobach nerek
 • przerost i włóknienie mięśnia sercowego u sportowców wyczynowych i chorych z nadciśnieniem tętniczym
 • apelina w pozawałowej niewydolności serca w modelu zwierzęcym
 • aktywność układu oksytocynergicznego u pacjentów z pozawałową niewydolnością serca i w modelu zwierzęcym
 • współistnienie migotania przedsionków i jaskry
 • stężenie microRNA w przeroście mięśnia sercowego i chorobach nerek
 • P-wave w elektrokardiografii obciążeniowej w diagnostyce choroby wieńcowej
 • infradźwięki i akcelerometria w ocenie progresji i/lub zapobiegania niewydolności serca
 • zmiany miażdżycowe w tętnicach wieńcowych u osób z i bez cukrzycy
 • włóknienie serca w modelu zwierzęcym

Współpraca naukowa Kliniki:

 • Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Katedry Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego I Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Klinika Immunologii, Transplantologii I Chorób Wewnętrznych I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Zakład Medycyny Genomowej I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Instytut Metrologii I Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
 • Klinika Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk